inloggen

_optimalisatie van processen en systemen

Wij hebben met ons multidisciplinaire team alle expertise in huis die jouw bedrijf nodig heeft om klaar te zijn voor de toekomst. Onze business consultant inventariseert en analyseert de bedrijfsprocessen en onderzoekt óf en hoe die verbeterd kunnen worden. Onze ontwerper en software ontwikkelaars zorgen voor de technische ontwikkeling die nodig is om de geconstateerde problemen op te lossen. Een totaalaanpak die leidt van probleem naar implementatie van de oplossing.
Maatwerk software en systemen

Bedrijfsprocessen groeien en voor verschillende processen zijn vanuit het verleden verschillende systemen gebruikt. Processen zijn echter meer en meer geïntegreerd geraakt en de systemen zijn daarbij achtergebleven. De bestaande systemen vereisten veel menselijke handelingen. Door systemen te optimaliseren, op elkaar af te stemmen en op een goede manier met elkaar te koppelen, worden processen geoptimaliseerd. Daarnaast werken de systemen efficiënter en foutloos met elkaar. Alle informatie wordt in alle systemen goed bijgehouden. Iedereen werkt met correcte data die actueel is en overal gelijk.

contact opnemen
Systemen integratie

Door systemen op een goede manier met elkaar te koppelen worden gegevens uit verschillende bronnen met elkaar samengevoegd en gecombineerd. Daardoor krijg je een totaalbeeld zodat je eenvoudig te lezen rapporten kunt genereren. Door data integratie kun je conclusies trekken die van belang kunnen zijn voor sales- en marketingactiviteiten maar ook de financiële gegevens zijn actueel waardoor er sneller en makkelijker kan worden gewerkt. Ook kun je (potentiële) klanten gerichter en beter van dienst zijn. Door data integratie beschik je altijd over geschoonde, relevante en actuele data.

contact opnemen
Mobiele apps

Gebonden zijn aan een locatie om over actuele, correcte gegevens te beschikken is niet meer van deze tijd. Als je als organisatie kwaliteit wilt leveren, zorg je dat medewerkers altijd en overal de gegevens kunnen hebben die nodig zijn om hun werk goed te doen. Andersom mag je van je medewerkers verwachten dat zij gegevens die invloed hebben op de bedrijfsvoering altijd en overal kunnen actualiseren. Mobiele apps maken dat op een eenvoudige manier mogelijk.

contact opnemen
Goede bedrijfsprocessen en systemen zijn een fundament voor groei contact